Veel online advertenties gevaarlijke mengsels missen gevarenaanduiding

Print     PDF
Rubriek

Handhavingsinstanties in Europa hebben een groot aantal online advertenties voor gevaarlijke chemische mengsels gecontroleerd op vermelding van gevaarsinformatie. Bij 82 procent van de advertenties ontbrak de vereiste gevarenaanduiding, zo meldt het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa. Van de 1314 gecontroleerde advertenties waren er 1083 (82 procent) niet-compliant met CLP. De meeste hiervan bevatten niet de vereiste informatie over gevaren. Artikel 48(2) van CLP bepaalt dat een advertentie voor een gevaarlijk mengsel het gevaar moet vermelden dat op het etiket vermeld wordt, als het mengsel gekocht kan worden zonder het etiket te zien. In de gevallen van ontbrekende informatie zijn passende handhavingsmaatregelen getroffen.

Bron