Vanaf nu uitvoering CCV-inspectieschema’s PGS mogelijk

Print     PDF
Rubriek

De uitvoering van de inspectieschema’s Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is vanaf nu mogelijk. Recentelijk heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) de eerste inspectie-instelling hiervoor geaccrediteerd en naar verwachting wordt dat aantal binnenkort uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk dat bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, worden geïnspecteerd op hun uitgangspuntendocument brandbeveiliging (UPD-PGS) en de brandbeveiligingsinstallaties (BB-PGS)

Brandbeveiliging

Voor opslag van gevaarlijke stoffen is een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Onderdeel van die vergunning zijn de eisen aan brandbeveiliging. In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) zijn daarvoor richtlijnen opgenomen. Deze schrijven voor dat het uitgangspuntendocument en de brandbeveiliging onafhankelijk moeten worden geïnspecteerd. Daarom ontwikkelde het CCV in samenwerking met vertegenwoordigers van opslagbedrijven, bevoegd gezag en inspectie-instellingen de CCV-inspectieschema’s.

Andere PGS'en

Hierin staat hoe inspectie wordt uitgevoerd en welke aspecten worden beoordeeld. De schema’s sluiten naadloos aan op de PGS-richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15), en zijn ook bruikbaar voor beoordeling van brandbeveiliging op grond van andere PGS-richtlijnen, zoals PGS 8, PGS 29 en PGS 31.