Uitspraak in zaak Wvgs

Print     PDF

De Raad van State heeft uitspraak gedaan op het hoger beroep van transportbedrijf Privatex-Pyro tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 7 november 2016. Deze betrof het geding tussen Privatex-Pyro en de minister van Infrastructuur en Milieu (thans: Infrastructuur en Waterstaat). De minister had zijn beslissing om vanaf 30 september 2015 spoedeisende bestuursdwang toe te passen in verband met overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs), op schrift gesteld. Het door Privatex-Pyro gemaakte bezwaar heeft de minister ongegrond verklaard. Privatex-Pyro heeft daartegen beroep ingesteld, wat door de rechtbank vervolgens ongegrond is verklaard. Tegen deze uitspraak heeft Privatex-Pyro hoger beroep ingesteld.

Vuurwerk

Privatex-Pyro importeert knalvuurwerkartikelen vanuit China. In afwachting van aansluitend transport na per zeeschip vanuit China in de Rotterdamse haven te zijn gearriveerd, waren twee containers met deze vuurwerkartikelen op de kade van APM Terminal op de Maasvlakte in Rotterdam geplaatst. De containers zijn op 30 september 2015 geïnspecteerd door een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De vuurwerkartikelen waren volgens de documentatie geclassificeerd als 1.3G vuurwerk. Volgens de Defaultlijst van de International Maritime Dangerous Goods Code bepaalt de totale massa van de knallading per binnenverpakking de classificatie van het vuurwerk. Vuurwerk met een knallading van meer dan 2 gram wordt aangemerkt als 1.1G vuurwerk. Het pyrotechnisch materiaal van de geïnspecteerde artikelen bedroeg volgens de opschriften op de binnenverpakkingen onderscheidenlijk 4,6 gram en 3,5 gram per vuurwerkartikel.  Daarop heeft de minister spoedeisende bestuursdwang toegepast bestaande uit het verbieden van aansluitend transport totdat de geconstateerde overtredingen waren opgeheven. Deze overtredingen waren onjuiste etikettering en kenmerking van de container en de vuurwerk-verpakkingen, onjuiste documentatie en de in het Multimodal Dangerous Goods Form vermelde hoeveelheid Netto Explosive Content (knallading) was niet correct weergegeven. Deze situatie vereiste volgens de inspecteur onmiddellijk optreden in de vorm van een vervoerverbod en opslag van de vuurwerkartikelen op de containerterminal gescheiden van andere gevaarlijke stoffen. Dit omdat in strijd met de IMDG en het in artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen opgenomen verbod was gehandeld. De bestuursdwang is op 19 oktober 2015 opgeheven, nadat de vuurwerkartikelen opnieuw zijn geëtiketteerd en omgepakt conform de vervoerseisen voor klasse 1.1G.

Ongegrond

De Raad van State ziet geen grond voor het oordeel dat de minister het besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang in het besluit op bezwaar van 31 maart 2016 had moeten herroepen. Daarmee is het hoger beroep van Privatex-Pyro ongegrond verklaard.