Uitspraak documenten Wet basisnet spoor

Print     PDF

Op woensdag 5 april doet de Raad van State uitspraak in de zaak over de weigering door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om zeven documenten die verband houden met de Wet basisnet spoor, openbaar te maken. De Vereniging Alternatief Goederenspoor had gevraagd om een groot aantal documenten over de gevolgen van het goederenspoortraject tussen Oudenbosch, Roosendaal en Moerdijk. Dit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De vereniging is het er niet mee eens dat dit traject de komende jaren intensiever gebruikt wordt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ze wil daarom dat de staatssecretaris informatie openbaar maakt over de gevolgen daarvan voor de omgeving. In de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat het om zeven documenten die de vereniging wil hebben maar die de staatssecretaris stelt niet te hebben. Het gaat volgens de vereniging om documenten die wel op de inventarislijst staan, maar die zij ten onechte niet gekregen zou hebben.

Vervolgonderzoeken

Verder leidt de vereniging uit de openbaar gemaakte gegevens af dat de staatssecretaris over vervolgonderzoeken over het risico van spoorgoederenvervoer moet beschikken. Die wil de vereniging ook hebben. Ten slotte verschillen de vereniging en de staatssecretaris van mening over een elektronisch document dat volgens de staatssecretaris zodanig beschadigd is dat dit, ook met hulp van de ICT-afdeling, niet meer beschikbaar kan worden gesteld. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in mei 2016 dat de staatssecretaris de ontbrekende documenten niet ergens anders hoeft op te vragen als die niet in bezit van het ministerie zijn. Daar is de vereniging het niet mee eens. In hoger beroep voert zij aan dat de staatssecretaris de documenten bij externe instanties zou moeten opvragen en alsnog openbaar moet maken. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 1 maart jl. op zitting behandeld.