Tijdelijke maatregel voor PIC-transporten naar VK

Print     PDF
Rubriek

Voor het geval het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie zonder dat er een overeenkomst is afgesloten: het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een tijdelijke procedure opgesteld waarmee bedrijven in de Europese Unie kennis kunnen geven van exporten die vallen onder de Prior Informed Consent-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming) naar het Verenigd Koninkrijk. Deze handmatige procedures zal 35 dagen van toepassing zijn. Als de bepalingen van de Brexit vastgesteld zijn, wordt er een permanent systeem geïntroduceerd.

Bron
Tags