Testversie ZZS Navigator beschikbaar

Print     PDF
Rubriek

De ZZS Navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke groepen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor kunnen komen bij welke bedrijfstakken. Het instrument kan het bevoegd gezag ondersteunen bij het omgaan met ZZS in milieuvergunningen. De ZZS Navigator bevat de ZZS-groepen zoals gehanteerd op deze website en de branches zoals genoemd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Excel

Op de website van het RIVM is een testversie van de ZZS Navigator beschikbaar als Excel-tool. Deze testversie van de ZZS navigator geeft een algemene indruk van combinaties van ZZS-groepen en de branches waarin ze kunnen voorkomen. De tool is nog niet voor alle branches volledig ingevuld. Voor specifieke situaties blijft nader onderzoek noodzakelijk.

Het RIVM toetst in 2018 of dit hulpmiddel tegemoet komt aan de wensen van het bevoegd gezag, en nodigt geïnteresseerden uit de testversie ook te beoordelen. De testversie is beschikbaar tot 1 april 2018.

Bron