Startpunt Opslag van start

Print     PDF
Rubriek

Op deze website is een Startpunt opslag ingericht (voor abonnees), met basisinformatie over de opslag van gevaarlijke stoffen: nieuws, de PGS-reeks, wetgeving, redactionele artikelen, jurisprudentie, vragen en antwoorden, en meer. 

Doelvoorschriften

Momenteel wordt gewerkt aan de PGS 15 Nieuwe Stijl. Onderdeel hiervan is het beschrijven van de doelen bij de diverse voorschriften. De PGS 15 Nieuwe Stijl zal standaardmaatregelen aangeven voor hoe de beschreven doelen gerealiseerd kunnen worden. Met de PGS 15 Nieuwe Stijl is het de bedoeling dat meer handen en voeten worden gegeven aan het invullen van gelijkwaardigheid, omdat dit in de praktijk toch tot veel discussie leidt. Het omzetten van de PGS 15:2016 naar de Nieuwe Stijl (formuleren van doelvoorschriften en opstellen van standaardmaatregelen en -voorzieningen) blijkt toch heel wat voeten in de aarde te hebben. Er zal niet voorkomen kunnen worden dat de voorschriften in de huidige PGS 15:2016 zullen worden aangepast. Vooralsnog is de huidige stand der techniek PGS 15:2016.