Provincie Utrecht wil ontgassen binnenvaart verbieden

De provincie Utrecht wil een verbod op ontgassen door de binnenvaart vaststellen door de Provinciale Milieuverordening (PMV) aan te passen. De Milieuverordening ligt tussen 19 april en 3 juni 2016 ter inzage bij de provincie Utrecht.

De aanpassingen in de PMV moeten zorgen voor een verminderde uitstoot van benzeen en benzeenhoudende verbindingen, waardoor de luchtkwaliteit in de buurt van vaarwegen verbetert. Het gaat naar verwachting om 190 tot 650 ontgassingen in 2016.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren