ProRail rondt onderzoek gekantelde ketelwagen Zeeland af

Print     PDF

Op 27 november 2017 ontspoorde en kantelde een met LPG beladen ketelwagen op het industrieterrein in Sloe in Zeeland. De wagen kon veilig worden geborgen, maar een dergelijke ontsporing mag absoluut niet voorkomen. Daarom heeft ProRail dit incident grondig onderzocht en heeft nu de onderzoeksresultaten bekendgemaakt.

Spoorboog

Voor het incident werd de trein met een snelheid van 13 km per uur door een spoorboog op het industrieterrein van Sloe geduwd. Tijdens de passage liepen meerdere wielen uit het spoor en kantelde de tweede wagen van de trein. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak een combinatie van gebreken aan het spoor is, die alleen gezamenlijk hebben kunnen leiden tot een ontsporing.

Staat van het spoor

De houten dwarsliggers in de spoorboog waren in meer of mindere mate verweerd. Hierdoor boden zogeheten kraagbouten in de dwarsliggers onvoldoende weerstand. Ook zaten meerdere bevestigingsmiddelen niet goed op hun plaats en/of vast en waren diverse rughellingplaten ingeslagen in het hout. De combinatie van deze gebreken leidde er toe dat de spoorstaven bij de passage van de trein uit elkaar werden gedrukt waardoor de wielen buiten de rails konden lopen.

Extra inspecties

Lopende het onderzoek heeft ProRail opdracht gegeven extra inspecties uit te voeren op het spoor in Zeeland. Daarbij zijn geen vergelijkbare ongeregeldheden aangetroffen. Daarnaast zijn 240 vergelijkbare spoorbogen in Nederland ook gecontroleerd. Nergens is echter een boog aangetroffen met een vergelijkbaar degeneratieniveau zoals de boog in Sloe.

Maatregelen

ProRail neemt de conclusies ter harte en heeft meerdere verbetermaatregelen genomen:

  • De normen voor inspecties en onderhoud zijn geëvalueerd en waar nodig aangepast.
  • Er komt een onderzoek om te kijken of het mogelijk is de spoorwijdte te laten meten onder belasting van een trein (de spoorwijdte wordt nu onbelast gemeten).
  • Er komt een aanscherping van het vakmanschap van inspecteur/aannemer om de kans op het kantelen van een spoorstaaf als gevolg van een combinatie van gebreken beter te kunnen inschatten.
  • Er komt een aanscherping ten aan zien van de aantoonbaarheid van de veilige bereidbaarheid van het spoor.
  • Het spoor waar de ontsporing plaatsvond is inmiddels geheel vernieuwd.

De resultaten van het onderzoek worden internationaal gedeeld met de spoorpartners, zodat soortgelijke ongelukken wereldwijd worden voorkomen.