ProRail Rapportage 2018 gepubliceerd

Print     PDF

Spoornetbeheerder ProRail heeft zijn 'Rapportage 2018' gepubliceerd. Daarin staat te lezen dat er in 2018 veel aandacht is geweest voor dossiers zoals Kijfhoek en ERTMS. Incidenten op Kijfhoek leidden tot een verscherpt toezicht door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de noodzaak tot het nemen van extra maatregelen. Ten aanzien van het beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System) is er gewerkt aan een landelijke uitrol hiervan, en het combineren van het huidige programma PVT (Programma Vervanging Treinbeveiliging) met het programma ERTMS.

Registratie

Verder wordt gemeld dat de modernisering van registratiesystemen gevaarlijke stoffen - binnen het project WIJ - iets vertraagd is. Dit omdat gebleken is dat het efficiënter was dit te combineren met de ontwikkeling van de registratie van energiesverbruik voor treinen (EVA). De werking van het nieuwe systeem is nu Q1 2019 operationeel (dit was gepland voor eind 2018). HIervoor vindt de nodige afstemming met vervoerders plaats, die de berichten dan ook moeten kunnen aanleveren.

Deze publicatie hoort bij Kamerdossier 29984.