Promotieonderzoek ladingzekering bulkvloeistoffen in tanks

Print     PDF
Rubriek

Aan de Universiteit Twente is dr. ir. Erik Eenkhoorn gepromoveerd op het transport van bulkvloeistoffen. Hij heeft een systeem ontwikkeld voor het zekeren van vloeibare ladingen. Opblaasbare componenten voorkomen het kantelen van tankvrachtwagens en verminderen bovendien het brandstofverbruik.

Volgens de promovendus is de bestaande ADR-wetgeving mede schuldig aan de talloze ongevallen met tankwagens. Er gelden strikte regels voor het zekeren van een vaste lading, maar voor het vervoer van vloeistoffen in tankwagens zijn die er niet. Zo gebeurt het transport van 20.000 liter olie in een tank van 40.000 liter zonder een goede zekering, waardoor de vloeibare lading klotst in de tank.

In nummer 1-2018 van Gevaarlijke Lading (te verschijnen in januari 2018) komt een artikel over dit onderzoek en de implicaties.