Programma CTGG Dag 2017 bekend

Print     PDF

Het programma van de CTGG Dag 2017 is bekend. Deze voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu wordt dit jaar op 24 november gehouden, centraal in Nederland: bij Inn Style in Maarssen. De dag is bedoeld voor functionarissen die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen, vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus. Deze professional wordt tijdens dit evenement bijgesproken over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken.

Op het programma dit jaar staan onderwerpen als de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid, de preparatie op incidenten, totstandkoming van de regelgeving (ADR, RID, ADN), het Basisnet Spoor, PGS 15 in de praktijk, en meer. De kosten voor deelname inclusief lunch en borrel bedragen € 219 (exclusief BTW). U kunt zich inschrijven via de website van de CTGG.

Programma

09:30 uur Inloop

10:00 uur Opening

Pieter G. Wildschut, Voorzitter CTGG

10:10 uur Het maatregelenpakket Basisnet spoor

Door Monique Berrevoets (Antea Group) en Vincent van der Vlies

(Berenschot).
Welke maatregelen worden er genomen om de balans in het Basisnet spoor te herstellen?

11:00 uur Koffiepauze

11:20 uur Preparatie op incidenten door bedrijfsleven

Door Interstream Barging.
Interstream Barging licht toe hoe men zich in de binnenvaart prepareert op incidenten met gevaarlijke stoffen.

11:45 uur Aankomende en recente wijzigingen in regelgeving opslag van gevaarlijke stoffen

Macco Korteweg Maris en Edwin de Roij (VNCI) en Wim Schouten (NOVE).
De 3 sprekers nemen ons mee in aankomende en recente wijzigingen in de opslagvoorschriften voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15), gevaarlijke stoffen in bulk (PGS 31) en vloeibare brandstoffen bij tankstations en tankinstallaties (PGS 28 en 30).

12:30 uur Lunch én een ontspannend moment

13:45 uur Hoe komt de (internationale) regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen tot stand?

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu / RIVM.
De internationale regelgeving als het ADR, ADN en RID is essentieel om gevaarlijke stoffen veilig te vervoeren. Maar hoe komen wijzigingen in de deze regelgeving tot stand en hoe kan het bedrijfsleven hier invloed op uitoefenen?

14:05 uur Nieuws uit de binnenvaart

Door Michael Zevenbergen, CBRB.
De binnenvaartsector is de afgelopen tijd geconfronteerd met langlopende issues zoals de toepassing van vlamkerende roosters, blenden aan boord en regels rondom het vervoer van oliezaadkoeken. We worden bijgepraat over de laatste resultaten.

14:30 uur Modernisering omgevingsveiligheidsbeleid

Door Alan Dirks (Havenbedrijf Rotterdam) en Dick van den Brand.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt in het programma ‘Modernisering omgevingsveiligheid’ aan de invulling van externe veiligheid rondom bedrijven.

15:15 uur Discussie over veiligheid met de zaal onder leiding van Henk Bril (Sabic)

15:45 uur Afsluiting en netwerkborrel

U kunt het programma ook downloaden:
Programma CTGG Voorlichtingsdag