Pech blijft een oorzaak van ongelukken

Print     PDF
Rubriek

Hoe graag we dat ook zouden willen, het noodlot is niet uit te sluiten als oorzaak van ongelukken bij de productie, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Het is niet meer dan realistisch om daar rekening mee te houden. Dat is de mening die Rob Geerts en Jan Heitink verkondigen in een interview op de website van de VNCI. Zij zijn directieleden van Aviv, een bureau dat risicoanalyses uitvoert. Zij laten regelmatig hun licht schijnen over veiligheid.

Heitink zegt in het interview: ‘Een officier van justitie zei een keer over een ongeval bij een BRZO-bedrijf dat er “niks per ongeluk gebeurt”. Dat zette mij aan het denken. Ik vroeg me af waar zij dat op baseerde. Bij een bedrijf werken immers gewoon mensen en geen robots.’ Geerts voegt daaraan toe: ‘In Nederland heerst de opvatting dat elk ongeluk een aanwijsbare oorzaak heeft, die het gevolg is van een onnodig gemaakte fout, die vermijdbaar was en dus verwijtbaar is. Daarom kom je het begrip noodlot in de publicaties over veiligheid ook nergens tegen.’

Heitink en Geerts onderstrepen dat al het mogelijke moet worden gedaan ten behoeve van de veiligheid, maar dat er nu eenmaal grenzen zijn aan wat haalbaar is. De werkelijkheid is vaak zo complex en dynamisch dat niet alles is te voorzien. ‘Als je veronderstelt dat er een perfect systeem bestaat, waarmee je alle bekende en nieuwe risico’s kunt uitsluiten, dan ben je bezig met wensdenken’, zo wordt Heitink geciteerd. Hij pleit er dan ook voor dat instanties als de Arbeidsinspectie en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid beter uitdragen dat een zwaar ongeval mogelijk blijft, ook als een veiligheidscultuur aan de gangbare opvattingen voldoet.

Bron VNCI