Overtredingen Brzo-bedrijven Moerdijk gestegen

In 2014 zijn acht BRZO-bedrijven binnen de gemeente Moerdijk gecontroleerd. Bij zes van de acht (75%) zijn overtredingen geconstateerd. In 2013 was dat bij vijf van de negen BRZO-bedrijven (55%). Dat blijkt uit het jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2014 van de gemeente Moerdijk. Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO).

De aanbeveling is om dit als taakstelling op te nemen voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren