Overgangsperiode elektronisch melden tankvaart

Print     PDF

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft de elektronische meldplicht voor de tankvaart ingevoerd: sinds 1 december jl. moeten alle schepen met vaste tanks aan boord zich elektronisch melden. Meer dan 75 procent van de tankschepen op de Rijn heeft al de nodige maatregelen getroffen om elektronisch te kunnen melden. Helaas heeft dus bijna 25 procent van de tankschepen nog steeds geen EDI-account aangevraagd bij de Nederlandse autoriteit, Rijkswaterstaat (RWS), aldus de CCR. De schepen moeten echter wel over een EDI-account beschikken om elektronische berichten te kunnen sturen via een applicatie (bijvoorbeeld BICS, www.bics.nl).

Het Comité Politiereglement is zich bewust van de technische uitdagingen die de uitbreiding van de elektronische meldplicht met zich meebrengt. Het
Comité, dat op 11 oktober 2018 bijeenkwam, heeft daarom besloten om tankschepen een eenmalige overgangsperiode van drie maanden te gunnen, die
ingaat op 1 december 2018. Tijdens deze overgangsperiode worden tankschepen die nog niet elektronisch melden benaderd door de controlerende ambtenaren. Na
deze overgangsperiode, dus vanaf 1 maart 2019, krijgen tankschepen op de Rijn die nog steeds niet elektronisch melden een boete opgelegd.

De CCR heeft een informatiepagina over de elektronische meldplicht ingericht.