Olielek bij Chemelot

Print     PDF
Rubriek

Op 9 mei jl. is er een lekkage van olie geweest in een naftakraker van Sabic op Chemelot. Drie mensen waren bij het incident betrokken. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving en er geen gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen. De gelekte olie kwam niet in de grond terecht, maar werd ter plekke opgevangen in een vloeistofdicht systeem. Later die dag is besloten de naftrakraker uit bedrijf te nemen, om het lek te kunnen stoppen. De brandweer heeft vervolgens het lek gedicht. Na de noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden is de fabriek weer opgestart.