Normontwerp over biogasinstallaties ter commentaar

Print     PDF
Rubriek

Het normontwerp NEN 8771 voor de bepaling van ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen. Het normontwerp draagt de titel 'Ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties'.

Deze ontwerpnorm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan biogasinstallaties moeten voldoen. Het is de tweede keer dat deze norm ter commentaar is gepubliceerd. Naar aanleiding van de vorige commentaarronde, is het ontwerp gewijzigd.

De structuur van de norm heeft daarbij een wijziging ondergaan. Er is een algemeen hoofdstuk toegevoegd evenals aanvullende specifieke hoofdstukken over specifieke technische aspecten. Een leeswijzer is opgenomen om deze structuur nader toe te lichten. Daarnaast is een aparte bijlage opgenomen met de eisen voor inspecties van de installaties.

De normcommissie ‘Biogasinstallaties’ houdt zich bezig met het opstellen van nationale normen voor biogasinstallaties en voor ruwe biogasleidingen buiten de inrichting. De normcommissie volgt daarnaast het internationale normalisatiewerk (ISO/TC 255).

Bron: NEN