Nieuwe versie van Hydrogen Safety Reference Database gepubliceerd

Print     PDF

De Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) heeft een geactualiseerde versie gepubliceerd van de Hydrogen Safety Reference Database. Deze omvat een analyse van 272 incidenten met brandstofcellen en andere installaties waarin waterstof wordt gebruikt of opgeslagen. Het doel van de database is om lering te trekken uit de incidenten, zodat de veiligheid wordt vergroot.

Bijna twee derde van de incidenten vond plaats in Europa (waaronder twee in Nederland) en de rest met name in de Verenigde Staten. Kijken we naar de plaats naar het soort installatie waar een voorval plaatsvond, dan zien we dat dit in 171 gevallen de (petro)chemische industrie betrof. In 20 gevallen ging het om het transport van waterstof, terwijl de productie van dit gas 15 maal aanleiding gaf tot een incident. Daarnaast was in 18 gevallen sprake van een incident met een tankwagen die waterstof vervoerde, zonder dat dit gas vrijkwam.

Onvoldoende inspecties en niet adequaat onderhoud vormen belangrijke oorzaken van de incidenten. Zo werd bij onderhoud niet altijd gebruik gemaakt van apparatuur die ATEX-gecertificeerd is. Daarnaast bleek diverse malen dat corrosie aan tanks, leidingen en afsluiters onvoldoende was opgemerkt.

Verder kunnen we concluderen dat personeel niet altijd over de juiste kwalificaties beschikt om waterstofinstallaties te bedienen en te onderhouden. Ook beheerders en ontwerpers van installaties gaan soms de fout in. Zo komt het voor dat er modificaties worden gedaan, zonder dat goed wordt beseft wat voor gevolgen dit kan hebben voor de veiligheid. Als voorbeeld kunnen we noemen het aanbrengen van te weinig ventilatiemogelijkheden.

De FCH JU is een samenwerkingsverband van de Europese Commissie, producenten van waterstoftechnologie (verenigd in Hydrogen Europe) en onderzoeksinstellingen (verenigd in Hydrogen Europe Research).

Bron: Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking