Nieuwe EU-verordening invoer - uitvoer gevaarlijke stoffen

Vanaf maart 2014 is de nieuwe EU-verordening 167/2014 van kracht voor de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen in werking getreden. Daarmee wordt de zogenaamde PIC-procedure (Prior Informed Consent, voorafgaande geïnformeerde toestemming - EU 689/2008) geactualiseerd.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren