NAM reageert op incident Farmsum

Print     PDF
Rubriek

In een brief aan NAM is het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ingegaan op het incident op het Tankenpark Delfzijl. Begin oktober kwam door een samenspel van factoren, waaronder een storing in een pomp, een defecte klep en niet tijdige reactie op signaleringen, bijna 30 kuub aardgascondensaat via het hemelwaterriool uiteindelijk bijna in zijn geheel op het oppervlaktewater van Farmsum.

Rapportages

SodM heeft in haar brief NAM gevraagd de volgende aanvullende rapportages aan te leveren:

  • een saneringsrapportage van het hemelwaterriool,
  • een bodemonderzoek en het bijbehorende plan van aanpak voor de sanering,
  • de resultaten van het blootstellingsonderzoek 
  • het definitieve rapport naar de oorzaken van het voorval, en een voorstel met maatregelen hoe een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

NAM stelt hieraan te voldoen en de gevraagde zaken bij SodM aan te leveren. 

Onderzoek

Deze week start NAM een nieuwe fase in het onderzoek naar het incident. Nadat NAM recent haar bevindingen met SodM heeft gedeeld over de toedracht van het incident, wordt nu door medewerkers in samenwerking met externe deskundigen nagegaan welke lessen uit dit incident getrokken moeten worden. Ook wordt onderzocht welke aanpassingen aan het Tankenpark Delfzijl doorgevoerd moeten worden.

Bron