Moties vervoer gevaarlijke stoffen ingediend

Bij het schriftelijk overleg over het Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes zijn twee moties ingediend. De ene was van GroenLinks en betreft de wens het akkoord tot beëindiging van chloortransporten te handhaven. De andere was van de VVD en betreft gelijke regelgeving in Nederland en Duitsland voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De moties horen bij Kamerdossier 30373.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren