Motie onderzoek gevolgen Probo Koala ingediend

Print     PDF
Rubriek

In de Ontwikkelingsraad heeft de SP een motie ingediend waarbij zij de regering verzoekt er bij de autoriteiten van Ivoorkust op aan te dringen gehoor te geven aan een oproep van het United Nations Environment Programme (UNEP).

In 2006 is in Ivoorkust 540.000 liter giftig afval uit de Probo Koala geloosd. De omwonenden ondervinden nog steeds gezondheidsproblemen en er is geen duidelijkheid is over de langetermijneffecten van deze lozing, omdat de precieze samenstelling van het afval nooit door oliebedrijf Trafigura is vrijgegeven. De Trafigura heeft het via de haven van Amsterdam geëxporteerd.

Het UNEP beveelt de regering van Ivoorkust met klem aan een langetermijnonderzoek naar de gezondheidseffecten van het afval op de getroffen bevolking te starten en dit gedurende langere tijd te blijven monitoren. In 2009 heeft de Speciale Rapporteur van de VN op het gebied van toxische stoffen en mensenrechten de Nederlandse regering aanbevolen Ivoorkust bij zo'n onderzoek te ondersteunen. In de motie wordt de regering ook verzocht het onderzoek financieel te steunen.

Deze motie hoort bij Kamerdossier 21501-04 .