Ministerie I&W: strenger regime hardleerse bedrijven gevaarlijke stoffen

Print     PDF
Rubriek

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft aangekondigd dat er voor Brzo-bedrijven die willens en wetens niet aan de regels voldoen in de toekomst apart toezicht en handhaving zou moeten gelden.

Eenvoudiger ingrijpen

Van Veldhoven constateert ook dat ingrijpen bij overtreders voor lokale bestuurders – die er vaak verantwoordelijk voor zijn – onnodig ingewikkeld is. Daarom is er nu een overzicht - de Zeer Zorgwekkende Stoffen navigator - gemaakt, dat laat zien welke gevaarlijke stoffen voor kunnen komen bij bepaalde bedrijfstakken. Op die manier hebben bestuurders beter inzicht in het omgaan met milieuvergunningen. Overheden die dergelijke vergunningen afgeven, hebben tevens gevraagd om meer afstemming in de omgang met zorgwekkende stoffen en de mogelijkheid van elkaar te leren. De staatssecretaris heeft het RIVM gevraagd dat met een zogenaamde kennisnetwerk mogelijk te maken. Dit netwerk is vanaf deze zomer actief.

Veilige producten

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, maar momenteel wordt bij de ontwikkeling van producten te weinig aan veiligheid en gezondheid gedacht, zo vindt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Veilige materialen, producten en processen zijn een voorwaarde voor een circulaire economie en een veilige leefomgeving. Materialen, producten en processen moeten vanaf begin af aan veilig zijn, het zogenaamde Safe-by-Design.