LEC BrandweerBRZO publiceert Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019

Print     PDF
Rubriek

Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO heeft de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 gepubliceerd. De werkwijzer is aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten inzake industriële veiligheid. Het is de opvolger van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013. Veiligheidsregio's en bedrijven gebruiken het document bij het proces rond een bedrijfsbrandweeraanwijzing en het opstellen van een bedrijfsbrandweerrapport.

Een belangrijke reden voor het uitbrengen van een geactualiseerde versie is het verschijnen van het Landelijk modelbeleid aanwijzing bedrijfsbrandweren. Dit is een handreiking voor de veiligheidsregio's om landelijk meer uniformiteit te brengen in het aanwijsbeleid. Een van de veranderingen in de nieuwe werkwijzer is dat alle algemene kaders en informatie over bedrijfsbrandweren uit de tekst zijn gehaald en zijn ondergebracht in het Model aanwijsbeleid. Daarnaast zijn ook opgedane ervaringen en nieuwe inzichten van de veiligheidsregio's met betrekking tot het aanwijsproces in de tekst van de nieuwe werkwijzer verwerkt.

De beoordeling van de noodzaak voor een bedrijfsbrandweerplicht is een complexe aangelegenheid. Daarbij zal de werkwijzer de veiligheidsregio's en bedrijven naar verwachting goede ondersteuning bieden. De werkwijzer is in beginsel bedoeld voor het aanwijzen van bedrijfsbrandweerplichtige inrichtingen. Maar ook bedrijven die kiezen voor een bedrijfsbrandweer als gelijkwaardige voorziening voor eisen in de Omgevingsvergunning milieu en bedrijven die op vrijwillige basis een bedrijfsbrandweer exploiteren, kunnen van de werkwijzer gebruik maken

De Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 is kosteloos te downloaden op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid.

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid