Landelijke taskforce moet afvalbranden helpen voorkomen

Print     PDF
Rubriek

Afvalbranden vormen een groot probleem. De twee belangrijkste oorzaken zijn broei en de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen of voorwerpen. Overtreding van regels is zelden een oorzaak. Het grootste probleem zijn lithiumaccu's en - batterijen in het afval. Deze kunnen spontaan ontbranden, zeker als ze beschadigd zijn. Als er in de behandeling van afval niets verandert, neemt dit probleem sterk toe. Steeds meer apparaten, installaties en voertuigen maken immers gebruik van lithiumaccu's en batterijen.

Tijdens de bijeenkomst 'Hoe voorkomen we afvalbranden' op 18 september, werden dit probleem en andere oorzaken van afvalbranden, zoals broei in oude matrassen, besproken door vertegenwoordigers van bedrijven in de sectoren afvalverwerking, recycling en transport en van gemeenten en provincies.

Een van de conclusies was dat er een landelijke taskforce voor de aanpak van afvalbranden moet komen. Alleen als de hele keten de handen ineenslaat, kan het aantal branden omlaag. De provincie Noord-Brabant gaat het initiatief nemen voor de oprichting van deze taskforce.

Deze zou zich kunnen richten op verschillende aspecten. Een is het goed voorlichten door gemeenten van hun burgers over hoe om te gaan met bijvoorbeeld de accu's en batterijen. Ook zou een uniforme manier van inzameling in heel Nederland het makkelijker maken om te communiceren over welk afval waar thuishoort. Nu kiest iedere gemeente nog autonoom op welke manier afvalstromen worden ingezameld. Verder werd statiegeld geopperd om te voorkomen dat bepaalde producten in het afval terechtkomen. De nadruk moet echter vooral liggen op samenwerking in de hele keten. De afval- en recyclingsector, producenten en consumenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Reinigings- en Afvalmanagement