Laatste mogelijkheid inschrijven CTGG-dag

Print     PDF

A.s. vrijdag, 30 november, vindt de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, dit jaar in de Caballero-fabriek in Den Haag. Zoals elk jaar wordt deze dag georganiseerd door de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu. Op het programma staan natuurlijk de wijzigingen in de vervoersregelgeving 2019 (ADR, ADN, IMDG), maar onder andere ook de problematiek rondom druppellekkages en de risico’s van alternatieve brandstoffen. Zie u voor het uitgebreide programma de link hieronder.

Doelgroep

De CTGG-dag is bedoeld voor functionarissen die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen, vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus. In één dag bent u weer op de hoogte van de belangrijkste actualiteiten in het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Programma

Inschrijven

Bron