Laatste kans inschrijven CTGG-dag

Print     PDF

A.s. vrijdag 24 november vindt de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, op een prachtige locatie aan het water in het midden van het land: Inn Style in Maarssen. In één dag wordt u als veiligheidsprofessional bijgepraat over de actualiteiten rond vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. U kunt zich nog inschrijven voor deze dag.

Bedrijfsleven, brancheverenigingen, de onderzoekswereld en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat belichten op deze informatiedag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen de belangrijkste actualiteiten. Enkele trefwoorden voor deze dag: Basisnet, preparatie op incidenten, wijzigingen opslag gevaarlijke stoffen, totstandkoming internationale regelgeving, nieuws uit de binnenvaart, modernisering omgevingsbeleid. En zoals ieder jaar prikkelt Henk Bril de zaal met actuele stellingen ter discussie. Tot slot de bekende netwerkborrel!

Op de CTGG-dag verschijnt ook het speciale CTGG-nummer van Gevaarlijke Lading, inclusief jaarposter.

Lees ook de blog van CTGG-voorzitter Pieter Wildschut.