Kamerdebat over langdurig verblijf chauffeurs in vrachtwagencabine

Print     PDF
Rubriek

In de Tweede Kamer is gedebatteerd over "Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine". Het debat was met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en ook staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De aanleiding voor dit Kamerdebat is dat er Kamerbreed zorg is over de toestanden rondom chauffeurs en hoe die in het weekeinde in hun truck moeten overnachten. Dit houdt verband met het verbod op langdurige rust in de cabine op basis van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft daarop sinds begin dit jaar, om te voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs de weekeinden doorbrengen in hun voertuigen.

De vragen en opmerkingen van de Kamerleden betreffen vooral de wijze van handhaven. Er zijn ook moties ingediend bij het debat, waarover een week later gestemd zal worden.