Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen gepubliceerd

Print     PDF
Rubriek

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. SodM geeft advies over en houdt toezicht op de winning, op opslag en het transport van de delfstoffen olie, gas en zout, alsmede aardwarmte en wind op zee.

Botsing

In het jaarverslag wordt melding gemaakt van een ernstig incident waarbij een chemicaliëntanker tegen een platform botste en maar net een ramp werd voorkomen. Op oudjaarsavond botste een Portugese tanker vol op een verlaten platform op de Noordzee. En hoewel de tanker flink was beschadigd, zijn de tanks die vol met chemicaliën zaten heel gebleven. SodM heeft de betreffende oliemaatschappij Petrogas verzocht om een onderzoeksrapport op te leveren over deze aanvaring. De impact van dit incident had heel groot kunnen zijn, aldus het jaarverslag. Daarom heeft SodM aan de Onderzoekraad voor de Veiligheid (OVV) gevraagd gedegen onderzoek te doen naar de toedracht van deze aanvaring, zodat hier leerpunten uit kunnen worden gehaald. Verder is ook strafrechtelijk onderzoek gestart wegens het schenden van de veiligheidszone rondom het platform.

Aardgas

In augustus kwam er per ongeluk aardgascondensaat vrij bij gaswinning in Loon op Zand. Aardgascondensaat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof. Deze kwam terecht op omliggende gewassen, gebouwen en de bodem waarna de verontreiniging opgeruimd werd. Op verzoek van SodM heeft het RIVM de sanering beoordeeld en de grond schoon bevonden.

Jaarverslag Sodm 2017 (Staatstoezicht op de Mijnen)