Internetconsultatie wijzigingsbesluit VTH

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie hebben een internetconsultatie uitgezet voor een wijzigingsbesluit van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving), oftewel de wet VTH. Daarmee wordt beoogd belangrijke problemen op te lossen bij de uitvoering en handhaving van de VTH-taken op het gebied van het omgevingsrecht. De wet VTH verplicht gemeenten en provincies een belangrijk deel van hun milieutaken onder te brengen bij een omgevingsdienst.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren