Inspectie SZW kijkt in 2020 naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Print     PDF
Rubriek

Het Jaarplan 2020 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft als een van de thema's de goede beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voor chronische blootstelling richt het programma zich op het terugdringen van beroepsziekten door carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen ioniserende straling. Daarnaast inspecteert het programma in 2020 BRZO-bedrijven, bedrijven die lijmen, kitten en harsen produceren en bedrijven die onderhouds- en renovatiewerkzaamheden verrichten waarbij chroom-6-houdende materialen worden verwerkt.

Er zijn naar schatting 100.000 bedrijven die gebruikmaken van gevaarlijke stoffen. Uit de analyse over het gebruik van gevaarlijke stoffen blijkt dat onwetendheid over de risico’s de overwegende oorzaak is van niet-naleving en dat veel bedrijven niet-naleven. Het programmaplan besteedt daarom ook veel aandacht aan voorlichtingsactiviteiten.

Het Jaarplan 2020 beschrijft hoe de Inspectie het komende jaar resultaten en effecten wil bereiken, die bijdragen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt. 2020 is het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019-2022. Dankzij het regeerakkoord wordt het aantal inspecteurs en rechercheurs volgend jaar verder uitgebreid. Naast programmatisch werken ligt de focus op het bereiken van maatschappelijke effecten.

Het Jaarplan omvat in totaal zeventien programma’s, die zich richten op bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, maar ook bijvoorbeeld industrie, transport en logistiek in bredere zin.

Bron: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid