Inspectie SZW intensiveert aanpak blootstelling gevaarlijke stoffen

Print     PDF
Rubriek

Het kabinet investeert de komende jaren structureel € 50,5 miljoen per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark vandaag aan de Tweede Kamer.

Blootstelling

Het geld wordt onder meer ingezet ter bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken. Belangrijk is ook dat de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen flink wordt versterkt. Van Ark schrijft: "Daarnaast hebben onder andere de lessen van Dupont duidelijk gemaakt dat versterking van het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen wenselijk is. De Inspectie SZW besteedt sinds 2016 in het programma ‘Bedrijven met gevaarlijke stoffen’ meer aandacht aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De resultaten uit dit programma, het Capgemini rapport naar de blootstellingsregistraties en de aanbevelingen van de Commissie Knottnerus naar Chroom 6 en de aandacht voor dit onderwerp in uw Kamer onderstrepen dat het wenselijk is om dat programma extra te versterken."

Prioriteiten

Het meerjarenplan 2019-2022 en het jaarplan 2019 van de Inspectie, dat komende maand verschijnt, zullen de concrete invulling bevatten van de prioriteiten van de Inspectie. Deze programmering komt tot stand op grond van een nieuwe verbeterde inspectiebrede risicoanalyse en omgevingsanalyse.

Kamerbrief Uitbreiding inspectieketen Inspectie SZW