ILT verleent toestemming voor ontgassen via Don Quichot

Print     PDF

Op 8 maart 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport toestemming verleend aan de onderneming BF Don Quichot voor onder andere het ontgassen bij de installatie van het schip Don Quichot als alternatief voor het ontgassen in de atmosfeer. De huidige regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, in het specifiek het ADN, staat dit namelijk niet toe. De Don Quichot kan volgens een vastgestelde methode gassen opvangen en verwerken. Deze werkwijze is een alternatief voor het ontgassen van binnenvaarttankschepen in de atmosfeer, wat belastend is voor het milieu. Een dergelijke toestemming kan enkel van tijdelijke aard zijn. De werkwijze van de Don Quichot is daarom op internationaal niveau ingebracht om te worden geaccepteerd. De toestemming komt dan ook te vervallen als er internationaal een standpunt is bereikt over de werkwijze van de Don Quichot en wordt niet verlengd als een standpunt uitblijft.

De Don Quichot is ’s werelds eerste varende ontgassingsinstallatie voor binnenvaartschepen, chemicaliëntankers, boord-boordoverslag en tankterminals.