Gevaarlijke Lading 3-2019 verschenen, thema's Opslag en Gasdetectie

Print     PDF
Gevaarlijke Lading 3-2019 is verschenen, met als thema's 'Opslag' en 'Gasdetectie'. In dit nummer de volgende bijdragen:
 • Nieuwsfeiten nummer 3 - 2019
 • Opslag: veranderingen in regelgeving / Consequenties PGS Nieuwe Stijl
 • Meer ruimte voor duidelijkheid over alternatieve maatregelen / Risicobenadering PGS
 • Gassen in containers: nog veel werk aan de winkel / Een pleidooi voor uniformiteit in Europese regelgeving
 • Is damp = afval? / Partijen huiverig voor vergunningstraject dampverwerkingsinstallaties
 • Arbo-eis terecht? / Het Brzo lijkt voor I-SZW een onuitputtelijke bron om een PGS-richtlijn voor te schrijven
 • Twee jaar vooruit / Nederlandse inzet in internationaal overleg VGS-regelgeving
 • Digitale veiligheid in de Rotterdamse haven / Programma FERM zorgt voor bewustwording
 • Veilig vervoer gevaarlijke stoffen / Blockchain levert concept voor datadelen over lading bij incidenten
 • Arbeidsongeval en artikel 32 Arbeidsomstandighedenwet / Het hebben van wetenschap nader toegelicht
 • Column Henk Bril - Dichtbevolkt ontgassen
 • Op reis - Brandstoftransport India: benzine of diesel?
 
De artikelen zijn  in te zien in en te downloaden uit het magazine-archief (voor abonnees tijdschrift Gevaarlijke Lading).