Gevaarlijke Lading 1-2019 verschenen, thema's Duurzaamheid en (opslag)tanks

Print     PDF

Gevaarlijke Lading 1-2019 is verschenen, met als thema's Duurzaamheid en (Opslag)tanks. In dit nummer de volgende bijdragen:

  • Nieuwsfeiten - nr. 1 2019
  • BASF Ludwigshafen heeft nieuw logistiek systeem / Chemische producten ‘zelfrijdend’ vervoerd
  • Meten veiligheid tankopslag werpt vruchten af / Vijf jaar later
  • Vernieuwingen voor behoudende branche / Drie voorbeelden van innovaties
  • Op reis - Transport zuurstof in Noorwegen
  • Modernisering Omgevingsveiligheid / Van ‘technisch complex’ naar ‘bestuurlijk begrijpelijk’
  • Broekman realiseert gecombineerde PGS 15- en PGS 8-opslag en distributiecentrum / Het hele portfolio op één locatie
  • Strafrechtelijke veroordeling vanwege onopzettelijk handelen? / Over “opzet” en “afwezigheid van alle schuld”
  • CTGG-dag 2018 / Van nieuwe brandstoffen tot buisleidingen
  • Column Henk Bril - Niets blijft onopgemerkt

De artikelen zijn  in te zien in en te downloaden uit het magazine-archief (voor abonnees tijdschrift Gevaarlijke Lading).

Inhoud en hoofdredactioneel Gevaarlijke Lading 1-2019