Europees Verdrag ADN gepubliceerd

In het Tractatenblad (2016, 200) is het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) gepubliceerd (niet de tekst van de ADN-voorschriften zelf). Op 1 december 2014 en 1 oktober 2016 zijn wijzigingen aanvaard van de in de bijlagen bij het Verdrag opgenomen voorschriften. De teksten van deze wijzigingen liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verdragen.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren