Engelse paper inert gas zeevervoer

Print     PDF
Rubriek

Het Engelse Oil Companies’ International Marine Forum (OCIMF) - een associatie van oliemaatschappijen - heeft een Engelstalige paper beschikbaar gesteld over het gebruik van inert gas bij het zeetransport van brandbare olie. Volgens OCIMF ondersteunt dit paper de nieuwe verplichting van IMO om inerte-gasinstallaties te plaatsen in alle nieuwe tankers van 8000 ton of meer. Het gebruik van inert gas kan een brand of explosie in een ladingtank voorkomen, onafhankelijk van de grootte van het schip.

Inert gas systems The use of inert gas for the carriage of flammable oil cargoes (OCIMF)