Echa publiceert gids voor CLP-productindeling

Print     PDF
Rubriek

Het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa) heeft een 'praktische gids' gepubliceerd voor productindeling onder de CLP-verordening, met verwijzing naar Artikel 45 en Bijlage VII. De gids legt de principes en doelstellingen uit van het Europese systeem voor productindeling (EuPCS).

Bron