Echa actualiseert Richtsnoer stoffen in voorwerpen

Print     PDF
Rubriek

Het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een uitgebreide update gepubliceerd van de Engelse versie van het Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen (Guidance on substances in articles). Dit richtsnoer is bedoeld voor bedrijven die voorwerpen importeren en produceren. Deze versie biedt duidelijkheid over de communicatie- en notificatieverplichtingen van bedrijven die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in hun voorwerpen hebben. Fabrikanten en importeurs van voorwerpen kunnen dit begeleidingsdocument gebruiken om na te gaan of zij verplichtingen onder REACH hebben, met name met betrekking tot registratie en kennisgeving op grond van artikel 7 en met betrekking tot communicatie binnen de toeleveringsketen van voorwerpen op grond van artikel 33.

Guidance on substances in articles (Echa)

Bron