Echa actualiseert lijst geharmoniseerde stoffen

Print     PDF
Rubriek

Het Europese agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de lijst geactualiseerd van stoffen met geharmoniseerde indeling en etikettering onder de CLP-verordening (bijlage VI). In deze herziening is de laatste Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) door de Europese Commissie verwerkt.

Bron