Echa actualiseert advies rond Brexit 

Print     PDF
Rubriek

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (de Brexit, einde maart 2019) heeft gevolgen voor bedrijven die chemische stoffen fabriceren, gebruiken of verhandelen in het Verenigd Koninkrijk en/of de Europese Unie. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van de rol van een bedrijf in de keten. Het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa) heeft op zijn website adviezen voor deze bedrijven gepubliceerd. Deze adviezen zijn nu geactualiseerd.

Geregistreerde stoffen

Echa heeft nieuwe webpagina’s gepubliceerd die bedrijven door de consequenties van de Brexit heen leiden en advies geven over de voorbereiding op de Brexit. Zo is onder andere de sectie geactualiseerd om bedrijven te helpen die stoffen hebben geregistreerd onder Reach of geautoriseerde chemische stoffen in de keten gebruiken.