Defensie opent meldpunt gezondheidsklachten door burnpits

Print     PDF
Rubriek

Het ministerie van Defensie heeft het 'Meldpunt burnpits' geopend. Via www.defensiemeldpuntburnpits.nl zijn vanaf vandaag gezondheidsklachten te melden, die mogelijk veroorzaakt zijn door rook van burnpits. In deze kuilen werd in missiegebieden, zoals Afghanistan, allerlei  afval verbrand. Het meldpunt is bij het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ondergebracht.

Medisch geheim

Defensie heeft nog geen inzicht in de omvang en aard van gezondheidsklachten. Dat komt doordat gezondheidsklachten die zijn opgenomen in medische dossiers, onder medisch geheim vallen. Defensie kan die informatie dus niet bij een huisarts of militaire arts opvragen. (Voormalig) defensiepersoneel kan bij het meldpunt terecht met gezondheidsklachten die vermoedelijk het gevolg zijn van burnpitgassen. Het meldpunt is ook bedoeld om andere informatie aan door te geven die helpt de gevolgen van burnpits in kaart te brengen.

CAOP

CAOP rapporteert aan Defensie. Denk daarbij aan:

  • waar, hoe of wanneer medewerkers met burnpits in aanraking zijn gekomen;
  • de hoeveelheid, aard en omvang van de klachten;
  • de leeftijdsgroepen van de melders en of het mannen of vrouwen betreft.

De minister van Defensie kan eventueel opdracht geven voor een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van burnpits.