DCMR controleert tankstations op uitstoot VOS

Print     PDF
Rubriek

In 2018 controleerde de DCMR acht tankstations op de emissie van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) tijdens de bevoorrading van tankstations. Tijdens deze controles werd gebruikt gemaakt van Optical Gas Imaging camera’s. Bij drie tankstations werden VOS-emissies geconstateerd.

Benzine lossen

VOS veroorzaken niet alleen geuroverlast, ze zijn ook schadelijk voor mens en milieu. VOS komen vrij op het moment dat vrachtwagens de benzine lossen op de ondergrondse tank van het tankstation. De benzine drukt de damp in de tank naar buiten waardoor er dampen vrijkomen. Om te voorkomen dat deze dampen in de lucht terechtkomen, worden ze met een gasdichte retourleiding teruggevoerd naar de tankwagen. Dit systeem wordt dampretourfase 1 genoemd. Ondanks deze voorziening komen er soms VOS in de lucht terecht via de ontluchtingsleiding van de ondergrondse tank. Om dit te voorkomen kan er een ademventiel in de ontluchtingsleiding worden geplaatst.

Dampretourfase 1

Voor de controles heeft de DCMR tankstations uitgekozen waarbij de woningen relatief dicht op de ondergrondse tank staan waar de VOS-emissie veelal optreedt. Bij vijf van de onderzochte tankstations werden geen VOS-emissies geconstateerd. De dampretourfase 1 lijkt daar goed te functioneren. De tankstations waar een forse emissie VOS zichtbaar was, hebben een brief ontvangen met de opdracht de werking van de dampretourfase 1 te controleren. Twee van deze stations hebben inmiddels een ademventiel geplaatst, bij één tankstation loopt de procedure hiervoor nog.

In 2019 gaat de DCMR opnieuw enkele tankstations controleren op de emissie van VOS, met behulp van speciale camera’s.

Bron