Bvgsl gewijzigd per 1 januari 2016

In het Staatsblad (2015, 415) is het besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van het besluit waarmee het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (Bvgsl) wordt gewijzigd.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren