Boete geeist tegen ProRail voor niet naleven veiligheidsregels chloortreinen

Print     PDF

Het Openbaar Ministerie (OM)  heeft in de rechtbank in Rotterdam een geldboete van 150.000 euro geëist tegen ProRail N.V. Het OM verwijt het bedrijf het niet naleven van de veiligheidsregels met chloortreinen. Het gaat om bijzonder ernstige feiten, vindt het OM.

Vertraging

Uit onderzoek blijkt dat ProRail de vertragingen van een trein met vijf wagons met chloor die op 13 maart 2013 vanuit Bad Bentheim in Duitsland vertrok niet heeft gemeld. Op het traject van Amersfoort naar Kijfhoek loopt de vertraging op tot 14 minuten op 14 maart 2013. Deze vertragingen had gemeld moeten worden door de treindienstleiders van ProRail van de Posten Utrecht, Rotterdam en Kijfhoek. Dat is niet gebeurd. Het OM vindt dat ernstig, want in het geval van noodgevallen moet de treindienstleider exact weten waar de trein met chloor zicht bevindt op het spoor. Daarnaast heeft ProRail volgens het OM vier dagen in maart 2013 meerdere wagons met chloor laten staan op het rangeeremplacement bij Amersfoort. Dit is niet toegestaan volgens de milieuvergunning.

Inademing

Chloor is bij inademing giftig en er treedt direct levensgevaar op. Juist van een professionele onderneming mag je verwachten dat zij daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen, aldus het OM: “Een professionele deelnemer als Prorail moet inspanningen verrichten en er uitdrukkelijk op toezien dat de regelgeving wordt nageleefd”, zei de officier op zitting. De officier noemde ProRail op zitting een recidivist met een strafblad van 27 pagina’s. Mede daarom acht het OM een forse boete van 150.000 euro op de plaats.