Besluiten Omgevingswet gepubliceerd

Print     PDF
Rubriek

In het Staatsblad (2018, nr. 290 t/m 293) zijn de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) gepubliceerd. In 2016 is de Omgevingswet aangenomen en gepubliceerd. Nu wordt gewerkt aan de ministeriële regeling, de Invoeringswet en onderliggende regelgeving en de aanvullingswetten en onderliggende regelgeving. De planning is dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.

Besluiten

Het gaat om de volgende vier AMvB's:

Op het Omgevingswetportaal staat ook de voortgang van het nieuwe omgevingsstelsel, inclusief alle stappen die al genomen zijn en nog genomen gaan worden.

Over de totstandkoming van de Omgevingswet en de pijnpunten hierbij is een artikel verschenen in Gevaarlijke Lading 4-2018.