Besluit VGS lucht verandert

In het Staatsblad (241, 2014) is een aantal wijzigingen gepubliceerd van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (Bvgsl). Dit in verband met het laten vervallen van de vertaalverplichting die in artikel 1 van het Bvgsl stond. Daarnaast worden er enkele aanpassingen gemaakt in het systeem van erkenningen (artikel 9 van het Bvgsl). De eerste wijziging treedt in werking op 1 januari 2015 en de tweede op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren