Bekendmaking elektronisch melden gepubliceerd

Print     PDF

In de Staatscourant (2018, 72264) heeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) de volgende gezamenlijke bekendmaking gepubliceerd: GB nr. 06-2018 Gevaarlijke stoffen melding aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Deze bekendmaking wordt ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Geen minimum

Als gevolg van het besluit van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) geldt er op 1 december 2018 voor binnenschepen en samenstellen geen minimum meer voor het aantal te vervoeren containers waarop het ADN van toepassing is om hun meldingen in elektronische vorm te moeten overdragen. Voor een tankschip geldt altijd een elektronische meldplicht, ongeacht of het tankschip leeg of geladen is.

Beheersgebied

Artikel 4 van de gezamenlijke bekendmaking luidt: "De schipper van een binnenschip, samenstel of tankschip dat voor de eerste maal tijdens een reis het beheersgebied van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit binnenvaart, meldt zijn gevaarlijke stoffen op elektronische wijze. De melding dient te geschieden overeenkomstig hetgeen in de Rijnvaart geldt en door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is vastgesteld.

Deze voorschriften zijn in werking getreden op 1 januari 2019.