Amendement versterking slagkracht ILT ingediend

Print     PDF
Rubriek

Bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019 heef Kamerlid Kröger (GroenLinks) een amendement ingediend. Dit betreft de verhoging van het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag met € 12.000 in artikel 24 'Handhaving en Toezicht'. Dit amendement dient ter verhoging van het budget en dus de slagkracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het herstellen van de effecten van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. De indiener is van mening dat de bezuinigingen op de ILT van de afgelopen jaren het functioneren en de slagkracht van dit agentschap geen goed heeft gedaan.  Er is onder andere meer toezicht nodig op bedrijven die met giftige of gevaarlijke stoffen werken. De indiener verzoekt de regering om ook voor de komende jaren budget te vinden om de slagkracht van de ILT structureel te versterken, aldus het amendement.