Nieuws

Bij de meldkamer van de DCMR zijn op 29 mei klachten binnengekomen over een grote zwarte rookpluim. Veel meldingen zijn afkomstig vanuit Brielle en Heenvliet, maar er zijn ook meldingen ingediend vanuit Den Haag en Leiden.

Het eerste concept van een PGS volgens Nieuwe Stijl is gereed. Het gaat om PGS 25: ’Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen’, die nu beschikbaar is voor commentaar.

In de Staatscourant 2017, 18777 is de wijzigingsregeling voor de Activiteitenregeling milieubeheer gepubliceerd. De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15 over gevaarlijke stoffen in verpakking.

Een mestmixbedrijf uit Abbega en de directeur zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor het dodelijke ongeluk bij het schoonmaken van een mestsilo in Makkinga. De rechtbank oordeelt dat de man zijn zorgplicht voor de medewerkers ernstig heeft verzaakt. Het bedrijf krijgt een boete van 100.000 euro opgelegd.

Bij logistiek en opslagbedrijf Mepavex in Bergen op Zoom heeft op 7 maart een vorkheftruck een gat geboord in een vat met een brandgevaarlijke stof. Daarbij is een kleine hoeveelheid van de stof gemorst. Media melden dat het om de brandgevaarlijke stof glycolzuur gaat. De brandweer controleerde en assisteerde met het overpompen van de stof uit het lekkende vat.